อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อนุกรมวิธาน เป็นวิชาการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่ยังมีชีวิตและที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ออกเป็นลำดับชั้น

นักชีววิทยาได้แบ่งลำดับชั้นหลักไว้ใหญ่ ๆ 7 ระดับ เรียงลำดับตั้งแต่ใหญ่สุดมาจนถึงเล็กสุดได้แก่ อาณาจักร (Kingdom), ไฟลัม (Phylum), ชั้น (Class), อันดับ (Order), วงค์ (Family), สกุล (Genus) และ ชนิด (Species) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คือสัตว์ที่อยู่ในชั้น Mammalia ทั้งหมด ระดับที่อยู่เหนือชั้น Mammalia คือไฟลัม Chordata หมายถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้อาณาจักร Animalia หรือสัตว์ทั้งหมด

อนุกรมวิธานยังมีการแบ่งออกเป็นอีกหลายแบบ เช่นการแบ่งตามสัญฐาน หรือแบ่งตามพันธุกรรม ซึ่งให้ผลต่างกัน แม้แต่การแบ่งวิธีเดียวกันจากต่างสำนักบางครั้งก็ให้ผลต่างกัน ข้อมูลที่ในมาแสดงในเพจนี้ ใช้ข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) ของสถาบันสมิทโซเนียนเป็นหลัก มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อมูลแหล่งอื่นบ้าง เช่นจาก Animal Diversity Web

ชื่อสัตว์ภาษาไทยมีการอ้างจากหลายแหล่ง เช่น บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หนังสือ "สัตว์กีบ" โดย น.พ. บุญส่ง เลขะกุล, "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย" โดย จอห์น พาร์, "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน" โดย กองทุนสัตว์ป่าโลก, "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง" โดย บุญชู ธงนำชัยมา และ ดร. โรเบิร์ต มาเธอร์

ชั้น Mammalia

ผังอนุกรมวิธานของ ชั้น Mammalia

Mammalia
อันดับ Afrosoricida
อันดับ Artiodactyla
อันดับ Carnivora
อันดับ Cetacea
อันดับ Chiroptera
อันดับ Cingulata
อันดับ Dasyuromorphia
อันดับ Dermoptera
อันดับ Didelphimorphia
อันดับ Diprotodontia
อันดับ Erinaceomorpha
อันดับ Hyracoidea
อันดับ Lagomorpha
อันดับ Macroscelidea
อันดับ Microbiotheria
อันดับ Monotremata
อันดับ Notoryctemorphia
อันดับ Paucituberculata
อันดับ Peramelemorphia
อันดับ Perissodactyla
อันดับ Pholidota
อันดับ Pilosa
อันดับ Primates
อันดับ Proboscidea
อันดับ Rodentia
อันดับ Scandentia
อันดับ Sirenia
อันดับ Soricomorpha
อันดับ Tubulidentata

ค้นหา Mammalia เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai