อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับ Rodentia

ผังอนุกรมวิธานของ อันดับ Rodentia

class Mammalia
Rodentia
อันดับย่อย Anomaluromorpha
อันดับย่อย Castorimorpha
อันดับย่อย Hystricomorpha
อันดับย่อย Myomorpha
อันดับย่อย Sciuromorpha

ค้นหา Rodentia เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai