อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับ Primates

ผังอนุกรมวิธานของ อันดับ Primates

class Mammalia
Primates
อันดับย่อย Haplorrhini
อันดับย่อย Strepsirrhini

ค้นหา Primates เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai