เสือ และ แมว นักล่าผู้งามสง่า

แมวบ้าน

แมวบ้าน
(Domestic cat)
Felis catus

ภาษาแมววันละคำ

แมวมอง

ความหมาย : กองทหารที่มีหน้าที่คอยเหตุ, แมวเซา

เสือ

เสือโคร่ง
(Tiger)
Panthera tigris
เสือดาว
(Leopard)
Panthera pardus
เสือลายเมฆ
(Clouded leopard)
Nefelis nebulosa
เสือชีตาห์
(Cheetah)
Acinonyx jubatus
เสือจากัวร์
(Jaguar)
Panthera onca
สิงโต
(Lion)
Panthera leo
เสือดาวหิมะ
(Snow leopard)
Uncia uncia
เสือลายเมฆบอร์เนียว
(Bornean clouded leopard)
Neofelis diardi

แมวป่า

แมวป่าหัวแบน
(Flat-headed cat)
Prionailurus planiceps
แมวพัลลัส
(Pallas' cat)
Otocolobus manul
แมวป่า
(Jungle cat)
Felis chaus
แมวลายหินอ่อน
(Marbled cat)
Pardofelis marmorata
แมวดาว
(Leopard cat)
Prionailurus bengalensis
เสือไฟ
(Asian golden cat)
Catopuma temminckii
เสือปลา
(Fishing cat)
Prionailurus viverrinus
แมวภูเขาจีน
(Chinese Mountain cat)
Felis bieti
ลิงซ์ยูเรเชีย
(Eurasian lynx)
Lynx lynx
แมวแดงบอร์เนียว
(Bornean bay cat)
Catopuma badia
ลิงซ์สเปน
(Spanish lynx)
Lynx pardinus
แมวป่ายุโรป
(European Wildcat)
Felis silvestris
เสือไฟแอฟริกา
(African golden cat)
Profelis aurata
แมวจุดสีสนิม
(Rusty-spotted cat)
Prionailurus rubiginosus
คาราคัล
(Caracal)
Caracal caracal
ลิงซ์แคนาดา
(Canadian lynx)
Lynx canadensis
ออนซิลลา
(Oncilla)
Leopardus tigrinus
แมวทราย
(Sand cat)
Felis margarita
แมวภูเขาแอนดีส
(Andean mountain cat)
Oreailurus jacobita
คอดคอด
(Kodkod)
Leopardus guigna
โอเซลอต
(Ocelot)
Leopardus pardalis
แมวชอฟรัว
(Geoffroy's cat)
Oncifelis geoffroyi
พูมา
(Puma)
Puma concolor
มาร์เกย์
(Margay)
Leopardus wiedii
จากัวรันดี
(Jaguarundi)
Puma yagouaroundi
แมวปัมปัส
(Pampas cat)
Oncifelis colocolo
แมวตีนดำ
(African black-footed cat)
Felis nigripes
เซอร์วัล
(Serval)
Leptailurus serval
บอบแคต
(Bobcat)
Lynx rufus
Powered by Wimut Wasalai