รายชื่อเสือและแมวทั้ง 38 ชนิด

ชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามัญเขตกระจายพันธุ์2
อังกฤษไทยAfAsEuAm
Acinonyx jubatus Cheetahเสือชีตาห์..
Caracal caracal Caracal, Desert Lynxคาราคัล..
Catopuma badia Bay Cat, Bornean Bay Cat, Bornean Red Cat, Bornean Catแมวแดงบอร์เนียว...
Catopuma temminckii Asian Golden Cat, Temminck's Golden catเสือไฟ...
Felis bieti Chinese Desert cat, Chinese Mountain catแมวภูเขาจีน, แมวทะเลทรายจีน...
Felis chaus Jungle catแมวป่า, เสือบอง, เสือกระต่าย...
Felis margarita Sand Catแมวทราย...
Felis nigripes African black-footed cat, Blacked-footed Catแมวตีนดำ...
Felis silvestris Common Wild Cat, European Wild Catแมวป่ายุโรป, แมวป่าแอฟริกา, แมวป่าอียิปต์.
Leopardus pardalis Ocelotแมวโอเซลอต...
Leopardus tigrinus Oncilla, Tiger cat, Little Spotted Catแมวเสือ, แมวออนซิลลา, แมวจุดเล็ก...
Leopardus wiedii Margayแมวมาร์เกย์...
Leptailurus serval Servalแมวเซอร์วัล...
Lynx canadensis Canadian lynxลิงซ์แคนาดา...
Lynx lynx Eurasian Lynxลิงซ์ยูเรเชีย...
Lynx pardinus Spanish Lynx ลิงซ์สเปน...
Lynx rufus Bobcatบอบแคต...
Mayailurus iriomotensisIromote Catแมวอิโระโมะเตะ1...
Neofelis nebulosa Clouded Leopardเสือลายเมฆ...
Neofelis diardi Bornean Clouded Leopardเสือลายเมฆบอร์เนียว...
Leopardus colocoloColocolo catแมวโกโลโกโล...
Leopardus braccatusPantanal catแมวปันตานัล...
Leopardus pajerosPampas catแมวปัมปัส...
Oncifelis geoffroyi Geoffroy's catแมวชอฟรัว...
Oncifelis guigna Kodkodคอดคอด...
Oreailurus jacobitaAndean mountain catแมวภูเขาแอนดีส...
Otocolobus manul Pallas' Catแมวพัลลัส...
Prionailurus bengalensis Leopard catแมวดาว...
Prionailurus planiceps Flat-headed catแมวป่าหัวแบน...
Prionailurus rubiginosus Rusty-spotted catแมวจุดสีสนิม...
Prionailurus viverrinus Fishing Catเสือปลา...
Profelis aurataAfrican Golden Catเสือไฟแอฟริกา...
Puma concolor Puma, Mountain Lion, Cougarเสือพูมา, เสือคูการ์, สิงโตภูเขา...
Puma yagouaroundi Jaguarundiแมวจากัวรันดี...
Pardofelis marmorata Marbled catแมวลายหินอ่อน...
Panthera leo Lionสิงโต...
Panthera onca Jaguarเสือจากัวร์...
Panthera pardus Leopard, Pantherเสือดาว, เสือดำ..
Panthera tigris Tigerเสือโคร่ง, เสือลาย...
Uncia uncia Snow leopardเสือดาวหิมะ...

หมายเหตุ

  • 1. อาจเป็นชนิดย่อยของแมวดาว (Prionailurus bengalensis iriomotensis)
  • 2. Af = แอฟริกา, As = เอเชีย, Eu = ยุโรป, Am = อเมริกา

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

Powered by Wimut Wasalai