เสือ และ แมว นักล่าผู้งามสง่า

แมวบ้าน

แมวบ้าน
(Domestic cat)
Felis catus

ภาษาแมววันละคำ

cat's cradle

ความหมาย : เกมพันด้าย

เสือ

เสือโคร่ง
เสือโคร่ง
(Tiger)
Panthera tigris
เสือดาว
เสือดาว
(Leopard)
Panthera pardus
เสือลายเมฆ
เสือลายเมฆ
(Clouded leopard)
Nefelis nebulosa
เสือชีตาห์
เสือชีตาห์
(Cheetah)
Acinonyx jubatus
เสือจากัวร์
เสือจากัวร์
(Jaguar)
Panthera onca
สิงโต
สิงโต
(Lion)
Panthera leo
เสือดาวหิมะ
เสือดาวหิมะ
(Snow leopard)
Uncia uncia
เสือลายเมฆบอร์เนียว
เสือลายเมฆบอร์เนียว
(Bornean clouded leopard)
Neofelis diardi

แมวป่า

แมวป่าหัวแบน
แมวป่าหัวแบน
(Flat-headed cat)
Prionailurus planiceps
แมวพัลลัส
แมวพัลลัส
(Pallas' cat)
Otocolobus manul
แมวป่า
แมวป่า
(Jungle cat)
Felis chaus
แมวลายหินอ่อน
แมวลายหินอ่อน
(Marbled cat)
Pardofelis marmorata
แมวดาว
แมวดาว
(Leopard cat)
Prionailurus bengalensis
เสือไฟ
เสือไฟ
(Asian golden cat)
Catopuma temminckii
เสือปลา
เสือปลา
(Fishing cat)
Prionailurus viverrinus
แมวภูเขาจีน
แมวภูเขาจีน
(Chinese Mountain cat)
Felis bieti
ลิงซ์ยุโรป
ลิงซ์ยุโรป
(Eurasian lynx)
Lynx lynx
แมวแดงบอร์เนียว
แมวแดงบอร์เนียว
(Bornean bay cat)
Catopuma badia
ลิงซ์สเปน
ลิงซ์สเปน
(Spanish lynx)
Lynx pardinus
แมวป่ายุโรป
แมวป่ายุโรป
(European Wild Cat)
Felis silvestris
เสือไฟแอฟริกา
เสือไฟแอฟริกา
(African golden cat)
Profelis aurata
แมวจุดสีสนิม
แมวจุดสีสนิม
(Rusty-spotted cat)
Prionailurus rubiginosus
คาราคัล
คาราคัล
(Caracal)
Caracal caracal
ลิงซ์แคนาดา
ลิงซ์แคนาดา
(Canadian lynx)
Lynx canadensis
ออนซิลลา
ออนซิลลา
(Oncilla)
Leopardus tigrinus
แมวทราย
แมวทราย
(Sand cat)
Felis margarita
แมวภูเขาแอนดีส
แมวภูเขาแอนดีส
(Andean mountain cat)
Oreailurus jacobita
คอดคอด
คอดคอด
(Kodkod)
Leopardus guigna
โอเซลอต
โอเซลอต
(Ocelot)
Leopardus pardalis
แมวชอฟรัว
แมวชอฟรัว
(Geoffroy's cat)
Oncifelis geoffroyi
พูมา
พูมา
(Puma)
Puma concolor
มาร์เกย์
มาร์เกย์
(Margay)
Leopardus wiedii
จากัวรันดี
จากัวรันดี
(Jaguarundi)
Puma yagouaroundi
แมวปัมปัส
แมวปัมปัส
(Pampas cat)
Oncifelis colocolo
แมวตีนดำ
แมวตีนดำ
(African black-footed cat)
Felis nigripes
เซอร์วัล
เซอร์วัล
(Serval)
Leptailurus serval
บอบแคต
บอบแคต
(Bobcat)
Lynx rufus
Powered by Wimut Wasalai