อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Vespertilionidae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Vespertilionidae

class Mammalia
order Chiroptera
Vespertilionidae
วงศ์ย่อย Antrozoinae
วงศ์ย่อย Kerivoulinae
วงศ์ย่อย Miniopterinae
วงศ์ย่อย Murininae
วงศ์ย่อย Myotinae
วงศ์ย่อย Vespertilioninae

ค้นหา Vespertilionidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai