อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Phyllostomidae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Phyllostomidae

class Mammalia
order Chiroptera
Phyllostomidae
วงศ์ย่อย Brachyphyllinae
วงศ์ย่อย Carolliinae
วงศ์ย่อย Desmodontinae
วงศ์ย่อย Glossophaginae
วงศ์ย่อย Phyllonycterinae
วงศ์ย่อย Phyllostominae
วงศ์ย่อย Stenodermatinae

ค้นหา Phyllostomidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai