อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

สกุล Nycteris

ผังอนุกรมวิธานของ สกุล Nycteris

class Mammalia
order Chiroptera
family Nycteridae
Nycteris
Nycteris arge   
Nycteris aurita   
Nycteris gambiensis   
Nycteris grandis   
Nycteris hispida   
Nycteris intermedia   
Nycteris javanica   
Nycteris macrotis   
Nycteris madagascariensis   
Nycteris major   
Nycteris nana   
Nycteris parisii   
Nycteris thebaica   
Nycteris tragata   ค้างคาวหน้าร่อง
Nycteris vinsoni   
Nycteris woodi   

ค้นหา Nycteris เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai