อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

สกุล Megaderma

ผังอนุกรมวิธานของ สกุล Megaderma

class Mammalia
order Chiroptera
family Megadermatidae
Megaderma
Megaderma lyra   ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่
Megaderma spasma   ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก

ค้นหา Megaderma เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai