อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Hipposideridae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Hipposideridae

class Mammalia
order Chiroptera
Hipposideridae
สกุล Anthops
สกุล Asellia
สกุล Aselliscus
สกุล Cloeotis
สกุล Coelops
สกุล Hipposideros
สกุล Paracoelops
สกุล Rhinonicteris
สกุล Triaenops

ค้นหา Hipposideridae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai