อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Camelidae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Camelidae

class Mammalia
order Artiodactyla
Camelidae
สกุล Camelus
สกุล Lama
สกุล Vicugna

ค้นหา Camelidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai