อาเหม็ด


อาห์เหม็ดเป็นช้างแอฟริกา เป็นช้างที่มีงาใหญ่ที่สุดที่เคยพบขณะมีชีวิต

สันนิษฐานว่าอาห์เหม็ดเกิดในราวปี พ.ศ.2462 บริเวณทางตอนเหนือของประเทศเคนยา คำว่าอาห์เหม็ดเป็นภาษาอาหรับ แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนที่ได้มีโอกาสเห็นอาห์เหม็ดจริง ๆ ก็รู้สึกว่านั่นเป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุดงาแต่ละกิ่งของอาห์เหม็ดยาวเรี่ยพื้นถึง เมตร และหนักประมาณ 68 กิโลกรัม ความใหญ่โตของงาทำให้อาห์เหม็ดมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ได้มีรูปลงในหนังสือและนิตยสารหลายฉบับ และปรากฏในภาพยนต์ในช่วงต้นทศวรรษ 1970

แต่คนที่สนใจอาห์เหม็ดมิได้มีเพียงคนรักช้างเท่านั้น แต่ย่อมรวมไปถึงพรานล่างาช้างด้วย

มีจดหมายนับพันฉบับส่งไปยังสมาคมสัตว์ป่าแอฟริกาตะวันออกเรียกร้องให้ทำอะไรสักอย่างเพื่อคุ้มครองช้างตัวนี้ จนในที่สุดความพยายามนั้นก็บรรลุผล เมื่อประธานาธิปดีของเคนยาได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นเพื่อติดตามและคุ้มกันอาห์เหม็ดตลอดวันตลอดคืน

อาห์เหม็ดตายในเดือนมกราคม พ.ศ.2517 ด้วยเหตุธรรมชาติในป่าใกล้กับสถานที่ที่มันเกิด

ปัจจุบันซาก รวมถึงงาของอาห์เหม็ดเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งชาติเคนยาในกรุงไนโรบี โดยมีหุ่นไฟเบอร์กลาสรูปอาห์เหม็ดขณะมีชีวิตยืนเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าอาคาร เพื่อเป็นที่ระลึกถึงอัญมณีเม็ดงามที่สุดเม็ดหนึ่งที่ธรรมชาติเคยให้ไว้แก่แผ่นดินแอฟริกา

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เผยแพร่ : 27 ส.ค. 64 แก้ไขครั้งล่าสุด : 27 ส.ค. 64

Powered by Wimut Wasalai