กระจง

Mousedeer, Chevrotain

Tragulidae

กระจงหนู (Tragulus javanicus(ภาพโดย นรา จิตต์สม)


กระจงเป็นสัตว์กีบขนาดเล็กในวงศ์ Tragulidae รูปร่างคล้ายกวางย่อส่วน ลำตัวสั้นกลม ตัวเล็กเท่าแมว  หนักประมาณ 4.5 กิโลกรัม สีขนตามลำตัวมักมีสีน้ำตาลและมีลายสีขาวด้านใต้ลำตัว กระบอกปากไม่มีขน  มีหัวนม หัว 

กระจงไม่มีต่อมที่หัวตาและที่เท้า ขายาวและเรียว กระดูกข้อขาเป็นรูปจัตุรัส มีนิ้วข้างกีบที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ บางครั้งกระจงก็เดินลงนิ้ว ตีนหลังมีกระดูกแคนนอน กระดูกฝ่ามือ (metacarpal) ที่สามและที่สี่ของขาหน้าจะแยกกัน (สายพันธุ์แอฟริกา) หรือเชื่อมติดกันบางส่วน (สายพันธุ์เอเชีย) ไม่มีเขาและฐานเขา ปุ่มข้อขากรรไกรล่างยาว มีฟันตัดล่างที่สมบูรณ์แต่ด้านบนเป็นแผ่นแข็งเช่นเดียวกับพวกกวางและวัวควาย มีฟันเขี้ยว ตัวผู้เขี้ยวจะโค้งยาวมากและยาวพ้นริมฝีปากล่าง มีฟันกรามแบบเสี้ยว (selenodont) สูตรฟันเป็น 0/3, 1/1, 3/3, 3/3 34

กระจงมีทั้งสิ้น สกุล พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา มักหากินตัวเดียวและหากินตอนกลางคืน อาศัยอยู่ตามพื้นป่าที่รกทึบ กินหญ้า ใบไม้ และผลไม้ บางครั้งอาจกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็กบ้าง หรือแม้แต่กินซาก 

ในประเทศไทยพบกระจงสองชนิด ได้แก่ กระจงควาย (Tragulus napuและกระจงหนู (Tragulus javanicus)


ข้อมูลอ้างอิง

  • Walker's Mammals of the World, Sixed edition, Ronald M. Nowak
  • Tragulidae จาก Animal Diversity Web

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เผยแพร่ : 26 ส.ค. 64 แก้ไขครั้งล่าสุด : 26 ส.ค. 64

Powered by Wimut Wasalai