กระจ้อน, กระรอกดินข้างลาย

Indochinese ground squirrel, Berdmore's ground squirrel

Menetes berdmorei

กระจ้อน, กระรอกดินข้างลาย (Menetes berdmorei


กระจ้อนเป็นกระรอกชนิดหนึ่ง ตัวยาว 20 เซนติเมตร หางยาว 15 เซนติเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเทา ใต้ท้องสีขาว ที่สีข้างทั้งสองข้างมีลายแถบสามแถบตามแนวนอนสีครีม-น้ำตาลเข้ม-ครีม หน้าค่อนข้างแหลมกว่ากระรอกทั่วไป แต่ไม่ถึงกับแหลมเหมือนหนูหรือกระแต 

กระจ้อนเป็นกระรอกดิน หากินบนพื้นป่าเป็นหลัก ไม่ค่อยปีนต้นไม้ ชอบอาศัยตามป่าฝน แต่ก็อาจพบได้ในทุ่งหญ้า นาข้าว หรือแม้แต่ใกล้หมู่บ้าน 

กระจ้อนพบได้ในป่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ตะวันตกของพม่าไปจนถึงเวียดนาม รวมถึงจีนตอนใต้ แต่ไม่พบในคาบสมุทรมลายูและตามหมู่เกาะต่าง ๆ แม้จะเป็นกระรอกที่พบบ่อย แต่ข้อมูลด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะชีววิทยาของสัตว์ชนิดนี้กลับไม่เป็นทีทราบมากนัก

Menetes berdmorei
ชื่อไทยกระจ้อน, กระรอกดินข้างลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์Menetes berdmorei
ชั้นMammalia
อันดับRodentia
วงศ์Sciuridae
วงศ์ย่อยCallosciurinae
สกุลMenetes

ข้อมูลอ้างอิง

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เผยแพร่ : 15 เม.ย. 65 แก้ไขครั้งล่าสุด : 2 พ.ย. 66

Powered by Wimut Wasalai