กระจงหนู, กระจงเล็ก

Lesser Mouse-deer, Kanchil, Lesser Mousedeer, Lesser Malay Chevrotain, Lesser Mouse Deer, Javan Chevrotain, Java Mousedeer, Javan Mousedeer, Lesser Oriental Chevrotain

Tragulus javanicus

กระจงหนู (Tragulus javanicus(ภาพโดย นรา จิตต์สม)


กระจงหนูเป็นกระจงหนึ่งในสองชนิดที่พบในประเทศไทย และเป็นสัตว์กีบที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 45 เซนติเมตรหนักเพียง กิโลกรัมเท่านั้น 

กระจงหนูอาศัยในป่าพื้นที่ต่ำ ความสูงไม่เกิน 600 เมตร พบได้ทั้งในป่าดั้งเดิมและป่าชั้นสองรวมถึงพื้นที่กสิกรรมและป่าที่มีการทำไม้ ชอบอยู่ในที่ใกล้แหล่งน้ำ และชอบกินดินโป่งเป็นประจำ พบใน พม่า ไทย ลาว บรูไน กัมพูชา จีนตอนใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซาราวัก บอร์เนียว สุมาตรา 

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ากระจงหนูเป็นสัตว์หากินกลางคืน แต่ความจริงกระจงหนูหากินตอนกลางวันมากกว่ากลางคืน โดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่และตอนเย็น ส่วนกลางคืนจะพักผ่อน หากินตัวเดียว พื้นที่หากินระหว่างตัวผู้และตัวเมียซ้อนทับกันค่อนข้างมาก แต่พื้นที่ของระหว่างเพศเดียวกันจะไม่ซ้อนทับกันมากนัก อาหารหลักคือผลไม้ ยอดไม้ และใบอ่อน 

กระจงเป็นสัตว์ขยายพันธุ์เก่ง ตัวเมียแทบจะตั้งท้องตลอดเวลา ตั้งท้องนาน 140-177 วัน และให้กำเนิดลูกได้ 2-3 ตัวต่อปี 
Tragulus javanicus
ชื่อไทยกระจงหนู, กระจงเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์Tragulus javanicus
ชั้นMammalia
อันดับArtiodactyla
วงศ์Tragulidae
สกุลTragulus

ข้อมูลอ้างอิง

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เผยแพร่ : 23 ส.ค. 64 แก้ไขครั้งล่าสุด : 27 ต.ค. 64

Powered by Wimut Wasalai