นากเล็กเล็บสั้น

Small-Clawed Otter, Asian Small-Clawed Otter, Oriental Small-clawed Otter

Aonyx cinerea

นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea


นากเล็กเล็บสั้นเป็นนากที่เล็กที่สุดในโลก ตัวเต็มวัยมีน้ำหนักไม่เกิน กิโลกรัม ความยาวจมูก-ปลายหาง 0.9 เมตร ขนสีน้ำตาลเข้ม บริเวณคอสีขาว ขนค่อนข้างสั้น ยาวไม่เกินหนึ่งนิ้ว ตีนแคบมาก ระหว่างนิ้วมีพังผืดถึงข้อสุดท้าย เล็บสั้นมากหรือเรียกได้กว่ากุด มีประสาทสัมผัสที่อุ้งตีนดีมาก สายตาดีมากทั้งบนบกและใต้น้ำ หูมีลิ้นสำหรับปิดกันน้ำเข้าได้

นากเล็กเล็บสั้นหากินเวลากลางคืนและพลบค่ำเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็พบตอนกลางวันบ้าง จับเหยื่อด้วยขาหน้า ซึ่งต่างจากนากชนิดอื่นที่จับเหยื่อด้วยปากและใช้ประสาทสัมผัสของหนวดในการรับรู้ อาหารหลักคือปู หอย ปลา และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำขนาดเล็ก

แหล่งที่อยู่อาศัยที่นากเล็กเล็บสั้นชอบคือแหล่งน้ำจืดตื้นและบึงชายเลนที่มีพืชริมฝั่งไม่หนาแน่นมากนัก อาศัยอยู่บนบกมากกว่านากชนิดอื่น เขตกระจายพันธุ์แพร่ตั้งแต่อินเดียตอนใต้ จีนใต้ ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย และฟิลิปินส์

นากเล็กเล็บสั้นหนึ่งในนากไม่กี่ชนิดที่มีความเป็นสัตว์สังคม และยังเป็นสัตว์ผัวเดียวเมียเดียว ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันเลี้ยงลูก หากินอยู่กันเป็นฝูงครอบครัว ฝูงหนึ่งราว 4-12 ตัว ตัวเมียจะเป็นผู้ปกครองฝูง ส่วนตัวผู้มีหน้าที่หาอาหารและเลี้ยงลูก

ผสมพันธุ์ปีละสองครั้ง ออกลูกครั้งละ 2-3 ตัว ลูกนากเล็กเล็บสั้นเริ่มลืมตาได้เมื่ออายุได้ 40 วัน ว่ายน้ำได้เมื่ออายุ 63 วัน และเริ่มกินอาหารแข็งได้เมื่ออายุได้ 80 วัน เมื่อลูกนากโตขึ้นก็จะมีส่วนช่วยเลี้ยงดูน้องที่เกิดตามมาในครอกถัดไปด้วย

นากเล็กเล็บสั้นเป็นนากที่พบได้บ่อยกว่านากชนิดอื่นในพื้นที่ส่วนใหญ่ แต่จากการเสียถิ่นที่อยู่อาศัย มลพิษ และการล่าในหลายพื้นที่ ทำให้นากเล็กเล็บสั้นอยู่ในสถานะใกล้ถูกคุกคาม (NT) ตามการประเมินของไอยูซีเอ็นในปี 2547

ทราบหรือไม่?

 นากเล็กเล็บสั้นชอบเล่นชักเย่อ และอาบแดด

Aonyx cinerea
ชื่อไทยนากเล็กเล็บสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์Aonyx cinerea
ชั้นMammalia
อันดับCarnivora
วงศ์Mustelidae
วงศ์ย่อยLutrinae
สกุลAonyx

ข้อมูลอ้างอิง

  • Asian Small-Clawed Otter
  • Aonyx cinereus (Illiger, 1815), the Asian Small-Clawed Otter จาก IUCN Otter Specialist Group
  • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน, กองทุนสัตว์ป่าโลก สำนักงานประเทศไทย จาก IUCN Otter Specialist Group
  • Carnivores of Mainland South East Asia, Budsabong Kanchanasakha, Saksit Simcharoen, U Tin Than จาก IUCN Otter Specialist Group
  • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, บุญชู ธงนำชัยมา, ดร. โรเบิร์ต มาเธอร์, WWF จาก IUCN Otter Specialist Group
  • Mammals of Thailand and South-east Asia, Charles M. Francis, Asia Books. จาก IUCN Otter Specialist Group
  • Oriental Small-clawed Otter จาก TheBigZoo

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เผยแพร่ : 23 ส.ค. 64 แก้ไขครั้งล่าสุด : 23 ส.ค. 64

Powered by Wimut Wasalai