หมูหริ่ง

Hog badger

Arctonyx collaris

ชื่อพ้อง

isonyx Horsfield, 1856; 
taraiyensis (Gray, 1863); 
taxoides (Blyth, 1853); 
albogularis (Blyth, 1853); 
incultus Thomas, 1922; 
obscurus (Milne-Edwards, 1871); 
orestes Thomas, 1911; 
consui Pocock 1940; 
dictator Thomas, 1910; 
annaeus Thomas, 1921; 
hoevenii (Hubrecht, 1891); 
leucolaemus (Milne-Edwards, 1867); 
milne-edwardsii L๖nnberg, 1923.

หมูหริ่งไม่ใช่หมู เป็นสัตว์ล่าเนื้อจำพวกเพียงพอน จมูกมีลักษณะคล้ายจมูกหมู จึงมีชื่อว่าเป็นหมู ความยาวหัว-ลำตัวประมาณ 55-70 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 12-17 เซนติเมตร ตัวผู้เต็มวัยหนักได้ตั้งแต่ ถึง 14 กิโลกรัม บริเวณหัวสีขาว มีแถบสีดำพาดตั้งแต่ขางปาก ผ่านดวงตา ไปจนถึงโคนหู ขนตามลำตัวสีน้ำตาลอ่อนปนกับสีเทา ใบหูกลม ขอบใบหูสีขาว อุ้งตีนกว้างและเล็บยาวแข็งแรง

หมูหริ่งอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่บังกลาเทศ อินเดีย ภูฏาน จีน เวียดนาม ลาว พม่า ไทย กัมพูชา สุมาตรา ชอบอาศัยอยู่ในป่าเขา พบได้สูงถึง 3,500 เมตร

หมูหริ่งหากินโดยลำพัง หากินได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แต่สวนใหญ่จะหากินช่วงเช้า และตอนเย็นจนถึงค่ำ ส่วนเวลากลางวันจะหลบพักผ่อนอยู่ในรัง รังอาจเป็นโพรงดินที่ขุดขึ้นเอง หรืออาจเป็นโพรงหินธรรมชาติ กินอาหารแทบไม่เลือกเหมือนหมู ตั้งแต่ไส้เดือน สัตว์เล็ก ๆ รากไม้ และผลไม้

ออกลูกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ลูกครอกหนึ่งมี 2-5 ตัว ลูกหมูหริ่งจะขี้เล่นมาก โตจนเท่าผู้ใหญ่ภายในเวลาประมาณ 7-8 เดือน ในแหล่งเพาะเลี้ยงหมูหริ่งมีอายุได้ถึง 14 ปี

แม้จำนวนประชากรโดยรวมของหมูหริ่งจะลดลง แต่หมูหริ่งยังคงพบได้ทั่วไปในเขตกระจายพันธุ์ ค่อนข้างจะพบเฉพาะที่ ในบางพื้นที่อาจพบได้บ่อยมาก เช่นบนภูเขาสูงในเกาะสุมาตรา ภัยคุกคามสำคัญของหมูหริ่งคือมนุษย์ หมูหริ่งจำนวนมากต้องตายเพราะหมาล่าเนื้อและติดแร้วของพราน นอกจากนี้หมูหริ่งยังเป็นอาหารจานเด็ดของชาวบ้านในหลายท้องที่ ไอยูซีเอ็นประเมินสถานภาพว่าใกล้ถูกคุกคาม (NT) (2551)
Arctonyx collaris
ชื่อไทยหมูหริ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์Arctonyx collaris
ชั้นMammalia
อันดับCarnivora
วงศ์Mustelidae
วงศ์ย่อยMustelinae
สกุลArctonyx

ข้อมูลอ้างอิง

  • http://www.badgers.org.uk/badgerpages/hog-badger.html
  • http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/41625/0

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เผยแพร่ : 29 ส.ค. 64 แก้ไขครั้งล่าสุด : 28 ก.ย. 64

Powered by Wimut Wasalai