จับฟาร์มหมูซุกสัตว์ป่า

จับฟาร์มหมูซุกสัตว์ป่า

3 ก.พ. 2561

ห้องข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิางแวดล้อม

เมื่อที่ กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า (ชุดเหยี่ยวดง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายถิรเดช ปาละสุวรรณ นายนุวรรต ลีลาพตะ นายนาวี ช้างภิรมย์ นายสธน คงเงิน นายเศวตกุญชร บุญประดับ พร้อมพวกร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (ศรีราชา) นำโดยนายจีระศักดิ์ ทิพย์มูสิก และนายพิบูลย์ ไชยคุณ ร่วมกันเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 230 หมู่ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนายเล่กลิ้ม แซ่โง้ว และนายพิสิษฐ สุรธนวงศ์ สืบเนื่องจากบุคคลทั้งสองได้แจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหลายรายการไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2535 และ 2546 แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า อาจจะมีความผิดปกติ โดยเฉพาะเสือโคร่ง เมื่อมาถึงบ้านดังกล่าว พบบุคคลทั้งสองแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน และเป็นผู้นำตรวจสอบ พบว่าภายในเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่ และมีสัตว์ป่าถูกเลี้ยงไว้ในกรงเหล็กแยกแต่ละชนิดภายในฟาร์ม ตรวจสอบพบสัตว์ป่าทั้งในและต่างประเทศหลายชนิด โดยพบสัตว์ป่าคุ้มครอง ชนิด รวมจำนวน  33 ตัว ได้แก่ เสือโคร่ง 12 ตัว เสือดาว ตัว กวางป่า ตัว ไก่ฟ้าพญาลอ ตัว นกแก้วโมง ตัว  ลิงกัง ตัว หมีควาย ตัว  และเนื้อทราย ตัว
 

เมื่อตรวจสอบเอกสารการแจ้งครอบครองที่บุคคลทั้งสองถืออยู่ พบว่า มีเพียงสำเนาใบรับแบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง (แบบ สป.1) เท่านั้น ไม่มีหน่วยงานราชการรับรองแต่อย่างใด ประกอบกับหน่วยงานผู้ออกเอกสารให้ในขณะนั้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จึงยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการครอบครองสัตว์ได้ จึงได้ออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวก่อนได้รับอนุญาต (อายัด) เพื่อตรวจสอบที่มา หากพบว่าไม่ถูกต้อง จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  พร้อมทั้งได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบและนำเอกสารไปลงประจำวันไว้ที่ สภ.คลองกิ่ว เป็นหลักฐานแล้ว

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตพบความผิดปกติ โดยเฉพาะจำนวนเสือโคร่งที่แจ้งครอบครองไว้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี แต่เสือยังมีจำนวนเท่าเดิมคือ 12 ตัว ไม่มีการแจ้งเกิดหรือแจ้งตายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งเบื้องต้นพบว่าเสือบางตัวยังมีอายุน้อยไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่แจ้งไว้ จึงต้องตรวจสอบว่ามีการเลี้ยงเสือไว้เพื่อการค้าหรือไม่  

 
Powered by Wimut Wasalai