เรื่องเศร้าปี 59 สัตว์ทะเลหายากตาย 344 ตัว

เรื่องเศร้าปี 59 สัตว์ทะเลหายากตาย 344 ตัว

23 ธ.ค. 2559

ห้องข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 ธันวาคม นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวว่า ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมานั้น มีสัตว์ทะเลหายากตายไปทั้งสิ้น 355 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 10%  แบ่งเป็น พะยูน 11 ตัว เต่าทะเล 180 ตัว โลมา และวาฬ 164 ตัว โดยที่ โลมาและวาฬจากพื้นที่อ่าวไทยตายมากกว่าพื้นที่อันดามัน เท่า ส่วนเต่าทะเลนั้น อัตราการตายระหว่างอ่าวไทยกับอันาดามันนั้นใกล้เคียงกัน สำหรับพะยูนนั้น พบว่า ฝั่งอันดามันจะมีพะยูนตายมากกว่าอ่าวไทยประมาณ 70-80%

ภาพจาก มติชน

"สาเหตุการตายส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องเดิมๆที่เรายังไม่สามารถแก้ไขให้หายขาดได้ เช่น การเจ็บป่วย ซึ่งมีหลายสาเหตุ ทั้งจากธรรมชาติ และเป็นฝีมือมนุษย์ เช่น กินสิ่งแปลกปลอม ที่มนุษย์ทิ้งลงไปในทะเล การได้รับบาดเจ็บจากเครื่องมือประมง ทั้งนี้ โลมาที่ว่ายน้ำมาเกยตื้นบนฝั่งและมีคนพบ ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในอาการป่วยหนักมาทั้งสิ้น โอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย์ เพราะอาการไม่หนักจริงจะไม่ว่ายน้ำขึ้นมาใกล้ชายฝั่งแน่ๆ ส่วนเต่าทะเลนั้น ส่วนใหญ่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ สำหรับวาฬนั้น จะเจอที่เป็นซาก คือตายมาก่อนหน้านี้แล้ว"นายปิ่นสักก์ กล่าว

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วง ปี ที่ผ่านมา ทช.ได้จัดอบรมเรื่องการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ปีละ 250 คน จำนวน ครั้ง เนื้อหาการอบรมคือ หากเจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บต้องต้องปฏิบัติอย่างไร ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุมากที่สุดได้อย่างไร ซึ่งผลของการอบรมนั้นเป็นที่น่ายินดีว่าสามารถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเพิ่มขึ้นได้ถึง 10% ซึ่งโครงการนี้ก็จะขยายพื้นที่ในการดำเนินการต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาศรอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากให้มากยิ่งขึ้น
Powered by Wimut Wasalai