หมาหริ่งพม่า

Burmese ferret-badger, Large-toothed ferret-badger

Melogale personata

หมาหริ่งไม่ใช่หมา แต่เป็นสัตว์กินเนื้อในวงศ์เดียวกับนาก หมาไม้ และเพียงพอน หมาหริ่งพม่าเป็นหนึ่งในหมาหริ่งสองชนิดที่มีอยู่ในเมืองไทย ตัวเต็มวัยมีน้ำหนัก 1-3 กิโลกรัม ลำตัวยาว ความยาวหัว-ลำตัว 330-430 มิลลิเมตร หางฟู ยาว 150-230 มิลลิเมตร ขาสั้นแบบเดียวกับแบดเจอร์ทั่วไป อุ้งตีนกว้างและมีสัน เล็บยาวแข็งแรง ระหว่างนิ้วมีพังผืดเล็กน้อย ขนสีน้ำตาลหรือเทา ขนชั้นในสีอ่อน หัวมีส่วนสีขาวสามแต้มใหญ่ คือรอบตาและหางตาทั้งสองข้าง และตรงระหว่างตา รอบปลายจมูกและปากสีดำ หัวและหน้าผากสีดำ มีเส้นสีขาวแคบ ๆ พาดตามแนวสันหลังตั้งแต่หัวจนถึงโคนหาง ส่วนในหมาหริ่งจีนเส้นหลังสีขาวนี้จะลากไปไม่ถึงโคนหาง 

หมาหริ่งพม่าอาศัยได้ทั้งในป่าและทุ่งหญ้า มีเขตกระจายพันธุ์อยู่ตั้งแต่เนปาล ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย พม่า จีนตอนใต้ เวียดนาม ลาว ไทย กัมพูชา และเกาะชวา (ชนิดย่อย M. p. orientalisหมาหริ่งตัวผู้มีพื้นที่หากิน 0.04 0.09 ตารางกิโลเมตร 

คาดว่าสัตว์ในสกุลนี้ทั้งหมดหากินโดยลำพัง ยกเว้นฤดูผสมพันธุ์ อาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นหลัก แต่ก็ปีนต้นไม้ได้ หากินเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำและใกล้รุ่ง ส่วนในเวลากลางวันจะหลับพักในโพรง หมาหริ่งอาศัยโพรงเก่าของสัตว์ชนิดอื่น ไม่ขุดโพรงเอง อาหารหลักคือแมลง ไส้เดือน หนู กบ คางคก กิ้งก่า นก ไข่นก นอกจากนี้ยังกินซากและผลไม้ด้วย มีฟันใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ในสกุลหมาหริ่ง (Melogale) ทั้งหมด คาดว่าพัฒนามาเพื่อขบเปลือกหอยทากซึ่งเป็นอาหารโปรด

ข้อมูลด้านชีววิทยาของหมาหริ่งพม่ามีน้อยมาก ในไทย หมาหริ่งพม่าออกลูกเฉลี่ยครั้งละ ตัว ออกลูกในโพรง ก่อนฤดูฝนเล็กน้อย  แม่หมาหริ่งเลี้ยงลูกในโพรงเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ ในแหล่งเพาะเลี้ยงมีชีวิตอยู่ได้ 10 ปี

ปัจจุบันหมาหริ่งพม่ายังไม่นับว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ แต่ในอนาคตก็อาจจะต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น ๆ เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยกำลังหดเล็กลงเรื่อย ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกล่าเป็นอาหาร และเพื่อเอาหนัง บางครั้งก็อาจถูกกำจัดทิ้งเนื่องจากเป็นพาหะนำวัณโรคมาสู่ปศุสัตว์ ไอยูซีเอ็นประเมินสถานภาพของหมาหริ่งพม่าว่าข้อมูลไม่เพียงพอ


Melogale personata
ชื่อไทยหมาหริ่งพม่า
ชื่อวิทยาศาสตร์Melogale personata
ชั้นMammalia
อันดับCarnivora
วงศ์Mustelidae
วงศ์ย่อยMustelinae
สกุลMelogale

ข้อมูลอ้างอิง

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เผยแพร่ : 12 เม.ย. 65 แก้ไขครั้งล่าสุด : 26 ธ.ค. 65

Powered by Wimut Wasalai