อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Tupaiidae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Tupaiidae

class Mammalia
order Scandentia
Tupaiidae
สกุล Anathana
สกุล Dendrogale
สกุล Tupaia
สกุล Urogale

ค้นหา Tupaiidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai