อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

สกุล Galeopterus

ผังอนุกรมวิธานของ สกุล Galeopterus

class Mammalia
order Dermoptera
family Cynocephalidae
Galeopterus
Galeopterus variegates   บ่าง, พุงจง, พะจง

ค้นหา Galeopterus เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai