อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับย่อย Folivora

ผังอนุกรมวิธานของ อันดับย่อย Folivora

class Mammalia
order Pilosa
Folivora
วงศ์ Bradypodidae
วงศ์ Megalonychidae

ค้นหา Folivora เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai