อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Delphinidae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Delphinidae

class Mammalia
order Cetacea
suborder Odontoceti
Delphinidae
สกุล Cephalorhynchus
สกุล Delphinus
สกุล Feresa
สกุล Globicephala
สกุล Grampus
สกุล Lagenodelphis
สกุล Lagenorhynchus
สกุล Lissodelphis
สกุล Orcaella
สกุล Orcinus
สกุล Peponocephala
สกุล Pseudorca
สกุล Sotalia
สกุล Sousa
สกุล Stenella
สกุล Steno
สกุล Tursiops

ค้นหา Delphinidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai