เจ้าของร้านแจงภาพฉลามซาซิมิ แค่ภาพเก่า นักวิชาการย้ำกฎหมายต้องคุ้มครอง

เจ้าของร้านแจงภาพฉลามซาซิมิ แค่ภาพเก่า นักวิชาการย้ำกฎหมายต้องคุ้มครอง

22 พ.ย. 2560

ห้องข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวถึงกรณี ร้านอาหารทะเล หาดกระรน จ.ภูเก็ต นำปลาฉลามหัวบาตร และปลาฉลามลายเสือดาวมาจำหน่ายเพื่อบริโภค นั้น ข้อเท็จจริงร้านอาหารดังกล่าวที่เป็นข่าวชื่อร้านแชมป์ซีฟู้ด ตั้งอยู่หน้าโรงแรมไอบิส ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

นายณรงค์ชัย ธนะทวีสกุล  เจ้าของร้าน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับภาพดังกล่าวว่า ลูกสาวตนเคยซื้อมาจำหน่ายเมื่อประมาณสองปีก่อนโดยซื้อมาจากสะพานปลา แถวเกาะสิเหร่ โดยประมูลเหมารวมมาเป็นกอง โดยไม่ทราบว่ามีกฎหมายหวงห้าม ปัจจุบันไม่มีจำหน่ายแล้ว

 
              
(บน) ภาพในข่าวที่มีการเผยแพร่ (ล่าง) ภาพในปัจจุบันของร้านเดียวกัน มุมเดียวกัน

นายจตุพรกล่าวว่า ฉลามลายเสือดาว มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต ลำดับที่ 83 การมีไว้ในครอบครองเป็นความผิดตาม ม.45 ประกอบ ม.100 พรบ.คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ส่วนปลาฉลามหัวบาตร ไม่ปรากฏในบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด ในส่วนของการดำเนินการของ กรม ทช. จนท.สบทช.9 จ.ภูเก็ต ได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจขอความร่วมมือไม่ให้มีการซื้อปลาเหล่านั้นมาประกอบอาหารจำหน่าย รวมทั้งขอความร่วมมือว่าในกรณี ปลาฉลามหัวบาตร และปลาฉลามลายเสือดาวเป็นสัตว์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ อาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นการฝ่าฝืน กม.ตาม ม.17 เป็นความผิด ตาม ม.27 แห่ง พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ได้ ซึ่งนายณรงค์ชัยได้รับปากให้ความร่วมมือ ไม่จัดจำหน่ายปลาชนิดดังกล่าวอีกต่อไป

นายจตุพร กล่าวว่า กรณี ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข่าว กรม ทช.จะเร่งดำเนินการศึกษาข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าสัตว์น้ำทางทะเลดังกล่าว มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไม่อย่างไร หากเป็นที่แน่ชัด กรม ทช. จะเตรียมการกำหนดมาตรการคุ้มครอง สัตว์น้ำดังกล่าว โดยใช้กลไกของ พรบ.ทช. 2558 ตามมาตรา 22 ประกอบมาตรา 23 และมาตรา ที่กำหนด ให้รัฐมนตรีทส.ออกประกาศกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองกรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาจถูกทำลายได้รับความเสียหาย หรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤติ เพื่อคุ้มครองชนิด หรือประเภททรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังกล่าวได้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
        
นายเพชร มโนปวิตร รองหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม องค์กรอนุระกษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ(ไอยูซีเอ็น) กล่าวว่า ชื่นชม ทช.ที่ทำงานเร็วและจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่โดยเร็ว 
ผศ.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ไม่ได้อยากโจมตีใคร แต่ต้องการให้สัตว์ทะเลหายากได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย

"ผมไม่เคยบอกว่า ห้ามกินฉลามทุกชนิด เพราะความชุกชุมของฉลามในบ้านเรามีไม่เหมือนกัน อย่างฉลามหูดำที่มีมากมาย ชาวบ้านเอามาทำผัดฉ่ากิน ก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่อย่างฉลามหัวบาตรกับฉลามเสือดาว นานๆ จะโผล่มาให้เห็นสักตัวมันสมควรหรือไม่ที่จะต้องจับมากินในเมื่อมีอย่างอื่นให้กินอีกเยอะ" ผศ.ธรณ์ กล่าว

นายจตุพร ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีที่มีนักท่องเที่ยวยืนยันว่าภาพถ่ายฉลามทั้ง ตัวเพิ่งถ่ายเมื่อไม่กี่วัน ไม่ใช่เมื่อ ปีก่อนอย่างที่เจ้าของร้านกล่าวอ้าง ก็ขอให้รวบรวมหลักฐานแจ้งมาที่ทช.จะได้เข้าไปตรวจสอบ แต่ประเด็นคือ แม้ว่าจะเป็นจริงตามที่มีการยืนยันไม่ว่าจะของใคร แล้วจะเอาความผิดอะไรกับทางร้านได้เมื่อยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

"ผมก็เข้าใจในความปรารถนาดีกับทุกฝ่าย ในเมื่อเราต้องรอขั้นตอนตามกฎหมาย สิ่งที่ต้องทำเวลานี้คือช่วยกันรณรงค์เรื่องการไม่ค้า ไม่กิน เพราะหากทุกคนไม่กิน ก็ไม่มีใครเอามาขาย หรือจับเพื่อมาขายแน่นอน"  นายจตุพรกล่าว

Powered by Wimut Wasalai