อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Ziphiidae

ผังอนุกรมวิธานของวงศ์ Ziphiidae

class Mammalia
order Cetacea
suborder Odontoceti
family Ziphiidae
genus Berardius
genus Hyperoodon
genus Indopacetus
genus Mesoplodon
genus Tasmacetus
genus Ziphius

ค้นหา Ziphiidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai