อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

สกุล Procyon

ผังอนุกรมวิธานของสกุล Procyon

class Mammalia
order Carnivora
suborder Caniformia
family Procyonidae
genus Procyon
Procyon cancrivorus   (แรกคูนกินปู)
Procyon lotor   (แรกคูนเหนือ)
Procyon pygmaeus   

ค้นหา Procyon เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai