อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

ชั้น Mammalia

ผังอนุกรมวิธานของชั้น Mammalia

class Mammalia
order Afrosoricida
order Artiodactyla
order Carnivora
order Cetacea
order Chiroptera
order Cingulata
order Dasyuromorphia
order Dermoptera
order Didelphimorphia
order Diprotodontia
order Erinaceomorpha
order Hyracoidea
order Lagomorpha
order Macroscelidea
order Microbiotheria
order Monotremata
order Notoryctemorphia
order Paucituberculata
order Peramelemorphia
order Perissodactyla
order Pholidota
order Pilosa
order Primates
order Proboscidea
order Rodentia
order Scandentia
order Sirenia
order Soricomorpha
order Tubulidentata

ค้นหา Mammalia เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai