อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อินฟราออร์เดอร์ Lorisiformes

ผังอนุกรมวิธานของอินฟราออร์เดอร์ Lorisiformes

class Mammalia
order Primates
suborder Strepsirrhini
infraorder Lorisiformes
family Galagidae
family Lorisidae

ค้นหา Lorisiformes เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai