อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Lorisidae

ผังอนุกรมวิธานของวงศ์ Lorisidae

class Mammalia
order Primates
suborder Strepsirrhini
infraorder Lorisiformes
family Lorisidae
genus Arctocebus
genus Loris
genus Nycticebus
genus Perodicticus
genus Pseudopotto

ค้นหา Lorisidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai