อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Delphinidae

ผังอนุกรมวิธานของวงศ์ Delphinidae

class Mammalia
order Cetacea
suborder Odontoceti
family Delphinidae
genus Cephalorhynchus
genus Delphinus
genus Feresa
genus Globicephala
genus Grampus
genus Lagenodelphis
genus Lagenorhynchus
genus Lissodelphis
genus Orcaella
genus Orcinus
genus Peponocephala
genus Pseudorca
genus Sotalia
genus Sousa
genus Stenella
genus Steno
genus Tursiops

ค้นหา Delphinidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai