อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับย่อย Caniformia

ผังอนุกรมวิธานของอันดับย่อย Caniformia

class Mammalia
order Carnivora
suborder Caniformia
family Ailuridae
family Canidae
family Mephitidae
family Mustelidae
family Odobenidae
family Otariidae
family Phocidae
family Procyonidae
family Ursidae

ค้นหา Caniformia เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai