อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

สกุล Bassaricyon

ผังอนุกรมวิธานของสกุล Bassaricyon

class Mammalia
order Carnivora
suborder Caniformia
family Procyonidae
genus Bassaricyon
Bassaricyon alleni   (โอลิงโกอัลเลน)
Bassaricyon beddardi   
Bassaricyon gabbii   (โอลิงโก)
Bassaricyon lasius   
Bassaricyon pauli   

ค้นหา Bassaricyon เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai