อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nycticebus pygmaeus

ชื่อไทยลิงลมแคระ
ชื่ออังกฤษPygmy Slow Loris
อนุกรมวิธาน ชั้น Mammalia
อันดับ Primates
อันดับย่อย Strepsirrhini
อินฟราออร์เดอร์ Lorisiformes
วงศ์ Lorisidae
เขตกระจายพันธุ์ลาว; กัมพูชา; เวียดนาม, ตะวันออกของแม่น้ำโขง; ตอนใต้ของยูนนาน (จีน).
อ่านเพิ่มเติมNycticebus pygmaeus   จาก ADW
Nycticebus pygmaeus   จาก IUCN
Nycticebus pygmaeus   จาก Wikipedia


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai