อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nycticebus bengalensis

ชื่อไทยลิงลมเบงกอล
ชื่ออังกฤษBengal slow loris
อนุกรมวิธาน ชั้น Mammalia
อันดับ Primates
อันดับย่อย Strepsirrhini
อินฟราออร์เดอร์ Lorisiformes
วงศ์ Lorisidae
อ่านเพิ่มเติมNycticebus bengalensis   จาก ADW
Nycticebus bengalensis   จาก IUCN
Nycticebus bengalensis   จาก Wikipedia


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai