อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hylomys suillus

ชื่อไทยหนูผีหางหมู
ชื่ออังกฤษShort-tailed Gymnure, Lesser moonrat, Lessor Gymnure
อนุกรมวิธาน ชั้น Mammalia
อันดับ Erinaceomorpha
วงศ์ Erinaceidae
วงศ์ย่อย Galericinae
เขตกระจายพันธุ์คาบสมุทรมลายูจนถึงอินโดจีนและชายแดนยูนนาน/พม่า หมู่เกาะบอร์เนียว, ชวา, สุมาตราและทีโอแมน
อ่านเพิ่มเติมHylomys suillus   จาก ADW
Hylomys suillus   จาก IUCN
Hylomys suillus   จาก Wikipedia


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai