อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับย่อย Strepsirrhini

ผังอนุกรมวิธานของ อันดับย่อย Strepsirrhini

class Mammalia
order Primates
Strepsirrhini
อินฟราออร์เดอร์ Chiromyiformes
อินฟราออร์เดอร์ Lemuriformes
อินฟราออร์เดอร์ Lorisiformes

ค้นหา Strepsirrhini เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai