อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Pteropodidae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Pteropodidae

class Mammalia
order Chiroptera
Pteropodidae
สกุล Acerodon
สกุล Aethalops
สกุล Alionycteris
สกุล Aproteles
สกุล Balionycteris
สกุล Casinycteris
สกุล Chironax
สกุล Cynopterus
สกุล Dobsonia
สกุล Dyacopterus
สกุล Eidolon
สกุล Eonycteris
สกุล Epomophorus
สกุล Epomops
สกุล Haplonycteris
สกุล Harpyionycteris
สกุล Hypsignathus
สกุล Latidens
สกุล Lissonycteris
สกุล Macroglossus
สกุล Megaerops
สกุล Megaloglossus
สกุล Melonycteris
สกุล Micropteropus
สกุล Myonycteris
สกุล Nanonycteris
สกุล Neopteryx
สกุล Notopteris
สกุล Nyctimene
สกุล Otopteropus
สกุล Paranyctimene
สกุล Penthetor
สกุล Plerotes
สกุล Ptenochirus
สกุล Pteralopex
สกุล Pteropus
สกุล Rousettus
สกุล Scotonycteris
สกุล Sphaerias
สกุล Styloctenium
สกุล Syconycteris
สกุล Thoopterus

ค้นหา Pteropodidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai