อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับย่อย Haplorrhini

ผังอนุกรมวิธานของ อันดับย่อย Haplorrhini

class Mammalia
order Primates
Haplorrhini
อินฟราออร์เดอร์ Simiiformes
อินฟราออร์เดอร์ Tarsiiformes

ค้นหา Haplorrhini เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai