อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Cervidae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Cervidae

class Mammalia
order Artiodactyla
Cervidae
วงศ์ย่อย Capreolinae
วงศ์ย่อย Cervinae
วงศ์ย่อย Hydropotinae

ค้นหา Cervidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai