โลกสีเขียว

นำเสนอหลากหลายเรื่องราวสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อปลูกจิตสำนึกสีเขียวแก่คนเมือง
เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
อันนำไปสู่การอนุรักษ์ที่ถูกทาง
และการดำรงอยู่ร่วมกันของสรรพชีวิตอย่างยั่งยืนและสันติ

1 นาทีกับโลกสีเขียว

นกแต้วแล้วท้องดำ หนึ่งใน 15 สัตว์ป่าสงวนของไทย มีสีสันสวยงามมาก เป็นนกประจำถิ่นที่พบได้เฉพาะในภาคใต้ของไทยและพม่าเท่านั้น ปัจจุบันอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เนื่องจากป่าที่ราบต่ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันถูกทำลาย และยังมีการลักลอบจับนกมาในกรงขายอยู่เสมอ
โปรดหยุดการซื้อนกแต้วแล้วและนกป่าอื่น ๆ มาเลี้ยงในกรง ก่อนที่นกที่ได้ชื่อว่ามีสีสวยที่สุดชนิดหนึ่งของโลกนี้จะสูญหายไปตลอดกาล

หนังสือน่าอ่าน

หนังสือชุด "นกไทยในบันทึกและความทรงจำ"

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ สุธี ศุภรัฐวิกร
สั่งซื้อและชมผลงานอื่นของ สุธี ศุภรัฐวิกร ได้โดยตรงที่ http://www.facebook.com/noktawan

การอนุรักษ์ เริ่มได้ที่บ้าน

อย่าซื้อเสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด หรือเครื่องประดับที่ทำมาจากหนังหรืออวัยวะของสัตว์ป่า
สัตว์ป่าที่ถูกถลกหนังมาทำเสื้อผ้ามักเป็นสัตว์ผู้ล่า เช่น เสือ หมาป่า มิงค์ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีจำนวนน้อยตามธรรมชาติอยู่แล้ว การล่าเพื่อเอาหนังเป็นสาเหตุหลักของการลดจำนวนของสัตว์หลายชนิด ทราบหรือไม่ว่าการทำเสื้อโค๊ตขนลิงซ์หนึ่งตัวต้องใช้ลิงซ์ถึง 25 ตัว การไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นการช่วยรักษาสมดุลย์ของธรรมชาติได้อย่างมาก

ทราบหรือไม่?

นากทะเลเป็นสัตว์ที่มีขนแน่นที่สุดในโลก ผิวนากทะเลหนึ่งตารางเซนติเมตรมีขนมากกว่าจำนวนเส้นผมของคนทั้งหัวเสียอีก

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ how much traffic is going to my site นับจากวันที่ 13 เมษายน 2544 View My Stats
Webmaster login Username
Password
Keep me sign in
Powered by Wimut Wasalai