โลกสีเขียว

นำเสนอหลากหลายเรื่องราวสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อปลูกจิตสำนึกสีเขียวแก่คนเมือง
เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
อันนำไปสู่การอนุรักษ์ที่ถูกทาง
และการดำรงอยู่ร่วมกันของสรรพชีวิตอย่างยั่งยืนและสันติ

1 นาทีกับโลกสีเขียว

นี่ไม่ใช่กวางในจินตนาการ แต่นี่คือ สมัน หรือ เนื้อสมัน เป็นกวางที่มีเขาสวยงามมาก เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบในภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้น เคยพบได้ทั่วไปแม้แต่ทุ่งนารอบ ๆ กรุงเทพฯ การถูกล่าอย่างหนักและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย ทำให้สมันสูญพันธุ์ไปเมื่อกว่า 80 ปีก่อน ที่น่าเศร้าที่สุดก็คือ แม้แต่สมันตัวสุดท้ายของโลก ก็ตายเพราะถูกมนุษย์ฆ่า

หนังสือน่าอ่าน

หนังสือชุด "นกไทยในบันทึกและความทรงจำ"

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ สุธี ศุภรัฐวิกร
สั่งซื้อและชมผลงานอื่นของ สุธี ศุภรัฐวิกร ได้โดยตรงที่ http://www.facebook.com/noktawan

ข่าวโลกสีเขียว

การอนุรักษ์ เริ่มได้ที่บ้าน

เรียกซาเล้ง
 กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว อย่าเพิ่งทิ้ง ควรเก็บสะสมไว้แล้วค่อยเอาไปชั่งกิโลขายหรือเรียกซาเล้งหน้าบ้านมาซื้อไป
 กระดาษรีไซเคิลทุก ๆ 70 กิโล หมายถึงต้นไม้อีก ต้นจะไม่ต้องถูกตัด
การทำกระดาษรีไซเคิล 1 ตัน จะประหยัดพลังงานได้ 60% และประหยัดน้ำได้ 50% จากการทำกระดาษโดยใช้วัตถุดิบจากเยื่อไม้ทั้งหมด

ทราบหรือไม่?

งวงช้างประกอบด้วยกล้ามเนื้อกว่าหนึ่งแสนมัด

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ how much traffic is going to my site นับจากวันที่ 13 เมษายน 2544 View My Stats
Webmaster login Username
Password
Keep me sign in
Powered by Wimut Wasalai