โลกสีเขียว

นำเสนอหลากหลายเรื่องราวสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อปลูกจิตสำนึกสีเขียวแก่คนเมือง
เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
อันนำไปสู่การอนุรักษ์ที่ถูกทาง
และการดำรงอยู่ร่วมกันของสรรพชีวิตอย่างยั่งยืนและสันติ

1 นาทีกับโลกสีเขียว

นี่คือแรดดำ อาศัยอยู่ในแอฟริกา ในประเทศไทยมีสัตว์ตระกูลแรดอยู่ 2 ชนิด คือ แรดและกระซู่ แรดนั้นสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยกว่า 30 ปีแล้ว ส่วนกระซู่ก็เหลืออยู่น้อยมากในธรรมชาติ กระจัดกระจายอยู่ตามป่าผืนใหญ่ทางตอนล่างของประเทศ

หนังสือน่าอ่าน

หนังสือชุด "นกไทยในบันทึกและความทรงจำ"

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ สุธี ศุภรัฐวิกร
สั่งซื้อและชมผลงานอื่นของ สุธี ศุภรัฐวิกร ได้โดยตรงที่ http://www.facebook.com/noktawan

การอนุรักษ์ เริ่มได้ที่บ้าน

จงใช้กระดาษซ้ำ
 ก่อนจะทิ้งกระดาษ จงแน่ใจว่าใช้กระดาษแผ่นนั้นได้ถูกใช้ทั้งสองหน้าอย่างคุ้มค่าแล้ว กระดาษทำมาจากต้นไม้หลายชนิด จำนวนมากถูกปลูกโดยการบุกรุกป่า อุตสาหกรรมการทำกระดาษทำให้เกิดน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมาก การลดปริมาณการใช้กระดาษจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ได้มาก
กระดาษทุก ๆ 70 กิโลกรัมที่เราในไปใช้ซ้ำหรือเอาไปชั่งกิโลขาย หมายถึงต้นไม้อีก 1 ต้นจะไม่ต้องถูกตัด

ทราบหรือไม่?

นกที่เลียนเสียงพูดคนได้ในเมืองไทย ไม่ได้มีแต่นกขุนทองเท่านั้น นกแขกเต้า นกเอี้ยงสาริกา ก็เลียนเสียงมนุษย์ได้เช่นกัน

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ how much traffic is going to my site นับจากวันที่ 13 เมษายน 2544 View My Stats
Webmaster login Username
Password
Keep me sign in
Powered by Wimut Wasalai