ชะนีมงกุฎ

ชะนีมงกุฎ Pileated gibbon

ชะนีมงกุฎมีรูปร่างใกล้เคียงกับชะนีธรรมดา หนัก 8 กิโลกรัม แต่ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ ขนบริเวณกระหม่อมจะยาวและหยาบ จนดูแบนเป็นวงคล้ายสวมมงกุฎ ตัวผู้และตัวเมียสีต่างกัน ตัวผู้สีดำปลอดทั้งตัว ขนกระหม่อมมีวงสีขาวครอบ ตัวเมียสีขาวอมเทาหรือเหลือง ส่วนหน้าอกและกระหม่อมสีดำ

ชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ในป่าดิบ และป่าเบญจพรรณ พบในตะวันออกของประเทศไทย ตะวันตกของกัมพูชา และตะวันตกเฉียงใต้ของลาว หากินบนต้นไม้เวลากลางวัน กินผลไม้เป็นอาหารหลัก กินใบไม้บ้าง บางครั้งอาจกินสัตว์เล็ก ๆ ด้วย

ชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นคู่ และจะจับคู่เพียงครั้งเดียวตลอดชีวิต แม่ชะนีตั้งท้องทุกสองสามปี อุ้มท้องนานราว 7-8 เดือน ออกลูกคราวละตัว ในแหล่งเพาะเลี้ยง ชะนีมงกุฎมีอายุขัยประมาณ 34 ปี

ปัจจุบันมีสถานะถูกคุกคาม และจำนวนประชากรลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและจากธุรกิจจับลูกชะนีมาเป็นสัตว์เลี้ยง ในประเทศไทยเคยมีชะนีมงกุฎมากถึง 1-2 ล้านตัว แต่การประเมินในปี 2518 คาดว่าเหลืออยู่ราว 13,600 ตัว

ทราบหรือไม่?

  • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นป่าแห่งเดียวในโลกที่มีทั้งชะนีมือขาวและชะนีมงกุฎ

อ่านเพิ่มเติม

Hylobates pileatus
ชื่อไทยชะนีมงกุฎ
ชื่อวิทยาศาสตร์Hylobates pileatus
ชั้นMammalia
อันดับPrimates
วงศ์Hylobatidae
สกุลHylobates
ชื่ออื่นCapped Gibbon, Crowned Gibbon, Indo-Chinese Lar Gibbon, Gib๓n de Cresta Negra
สถานภาพการคุ้มครองไทย : สัตว์ป่าคุ้มครอง

ที่มา

  • -
  • -

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

Powered by Wimut Wasalai