ค่าง

ค่างแว่นถิ่นใต้

ค่างเป็นวานรในวงศ์ย่อย colobinae ขนาดปานกลาง หางยาว รูปร่างเพรียว สีสันหลากหลาย ลูกอ่อนมักมีสีสันแตกต่างจากตัวเต็มวัยมาก

ค่างหากินเป็นฝูง ค่างส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ มีบางชนิดที่หากินบนพื้นดินเป็นหลัก หากินในพื้นที่หลายประเภท ตั้งแต่ป่าฝน ป่าชายเลน ป่าภูเขาสูง และซะวันนาห์ แต่ไม่พบในทะเลทรายหรือในพื้นที่แห้งแล้ง กินพืชเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นใบไม้ ดอกไม้ และผลไม้ น้อยครั้งมากที่จะกินสัตว์เช่นแมลงหรือสัตว์เล็ก ๆ มีกระเพาะหลายตอนและซับซ้อน ไม่มีกระเปาะเก็บอาหารข้างแก้ม

ค่างตั้งท้องนานตั้งแต่ 6-7 เดือน ลูกอ่อนหย่านมเมื่ออายุ 3-6 ปี อายุขัยประมาณ 20 ปี

ในโลกมีในสัตว์ในวงค์ย่อยค่างประมาณ 60 ชนิด 10 สกุล ในประเทศไทยมี 2 สกุล 4 ชนิด ได้แก่ ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Trachypithecus phayrei) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ค่างดำ (Presbytis femoralis) และค่างหงอก (Trachypithecus cristatus)

ชื่อไทยค่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชั้น
อันดับ
วงศ์
สกุล
ชื่ออื่น
สถานภาพการคุ้มครอง

ที่มา

    เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

    Powered by Wimut Wasalai