กระแต

กระแตดูเผิน ๆ คล้ายกระรอก แต่ไม่ใช่กระรอก และไม่ใช่สัตว์ฟันแทะ ในอดีตนักวิทยาศาสตร์เคยเข้าใจว่ากระแตเป็นสัตว์จำพวกวานรหรือสัตว์กินแมลงดึกดำบรรพ์ แต่ในปัจจุบันกระแตจัดอยู่ในอันดับกระแต (order Scandentia) โดยเฉพาะ

กระแตมีปากยื่นยาวกว่ากระรอก มีฟันเล็กหลายซี่ ส่วนใหญ่หากินเวลากลางคืน กระแตในโลกมีทั้งสิ้น 19 ชนิด 5 สกุล ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยมี 5 ชนิด ได้แก่ กระแตเหนือ กระแตใต้ กระแตจิ๋ว กระแตหางหนู กระแตหางขนนก

ชื่อไทยกระแต
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชั้น
อันดับ
วงศ์
สกุล
ชื่ออื่นอังกฤษ : Treeshrew
สถานภาพการคุ้มครอง

ที่มา

    เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

    Powered by Wimut Wasalai